Pristatymo vieta:
Vilnius - nemokamai
Informacija: 9:00 - 21:00
+370 60 651 652

Sveikinimai gimtadienio proga

1. Su Gimimo diena!!! Tegul pildosi visos svajones! Mylime ir esame kartu sirdyje.
2. Sveikinu su gimimo diena brangi sesute. Myliu ir bučiuoju. Būk laiminga!
3. Buk laiminga mano brangiausia, myliu tave...
4. Kad nė viena diena, nepraeitų veltui! Būk laiminga mano mylima sesut
5. Sesute, Su Gimimo diena, myliu, branginu!!! Širdyje visada šalia!
6. Gyvenimas – daina, poezija ir proza... Ir nei pakeist, nei numatyt gali. Priimki viską, ką nūnai jis duoda, Ir būk laimingas, kiek tiktai gali!
7. Jeigu žemėje yra laimė, linkiu ją sutikti. Jeigu yra sėkmė, tegul ji lydi tave visada. Jeigu yra džiaugsmas, tegul iš tavo lūpų niekada neišblės šypsena plati. Su gimtadieniu!
8. Šiltų ir saulėtų dienų, Gyvų, gražių ir nuostabių dienų, Gerų ir amžinų draugų Gimimo dienos proga tau linkiu!
9. Linkiu, kad gyvenime netrūktų įsimintinų akimirkų, tavo namuose viešpatautų laimė bei supratimas, kad tave suptų tik ištikimi, patikimi ir nuoširdūs žmonės. Su gimtadieniu!
10. Linkiu, kad gyvenime netrūktų džiaugsmingų akimirkų ir kad tave lydėtų sėkmė bei laimė, nes tu juk nusipelnei jų! Su gimtadieniu!
11. Gimtadienio proga linkiu, kad išsipildytų tavo drąsiausios ir slapčiausios svajonės.
12. Linkiu daug šypsenos ir juoko, sveikatos, laimės ir šviesos! Su gimtadieniu!
13. Sveikinu su gimtadieniu ir linkiu atrasti tai, kas kiekvieną dieną skatintų stiebtis, kilti aukštyn ir sėkmingai pasiekti savo tikslus.
14. Sveikinu su gimtadieniu ir linkiu, kad iš tavo akių riedėtų tik džiaugsmo ašaros, širdies niekada neužgautų melas ir išdavystė, visada būtų, kuo didžiuotis, ką mylėti, kuo pasitikėti ir į ką atsiremti.
15. Gimtadienio proga iš visos širdies linkiu stiprios sveikatos, besipildančių planų, ranka pasiekiamos sėkmės, energijos, jėgų ir laimės
16. Puikaus gyvenimo ir nesibaigiančios laimės linkiu tau gimtadienio proga.
17. Lai gyvenimas išpildys visus tavo norus Ir viskas tau seksis gerai. Kad viskas pavyktų ir būtų Tik taip, kaip tu nori labai!
18. Sveikinu su gimimo diena!
19. Gimtadienio proga linkiu tvirtos sveikatos, ilgų metų, kantrybės, meilės, vilties, tikėjimo ateitimi ir daug pergalių. Su gimtadieniu!
20. Linkiu gyvenimo, kuriuo galėtum nuolat mėgautis, svajonių išsipildymo ir įspūdžių ryškių! Sėkmės. Kad nuolat sektųsi. Ir visko, ko tik nori tu. Su gimtadieniu!
21. Visada būk ryški ir žavi, su atvira meilei širdim. Gimtadienio proga linkiu būt laiminga, turtinga, sėkminga, nes gyvenime dažnai to taip stinga...
22. Su gimimo diena tave sveikinu ir milijoną oro bučkių siunčiu. Būk laiminga, madinga, stilinga, o kartais (kai gyvenimas privers) įžūli ir bjauri, nes geroms mergaitėms dangus, o blogoms – viskas!
23. Gyvenimu mėgaukis kasdien, o jaunystė ir grožis lai pasiliks su tavim visąlaik! Su gimtadieniu!
24. Tėti brangiausias, dėkoju aš tau, Kad auklėjai, mylėjai, padėjai daugkart. Linkiu tau sveikatos, idėjų ir laimės, Kad niekas netemdytų tau gyvenimo saulės.
25. Su gimtadieniu, tėveli! Linkiu tau ilgų ir laimingų metų, negęstančios energijos ir optimistinių minčių. Tegul tavo širdies neslegia rūpesčiai ir liūdesys, darbai džiugina, o idėjos pildosi. Daug laimės ir tvirtos sveikatos tau!
26. Tėveli, tegul tava širdis ilgai liepsnoja, Lai tvirtas žingsnis nesustoja, Lai darbščios rankos gėrį sėja – Gyvenimas tik įpusėjo!
27. Močiute, tu tikra šaunuolė, Mylim mes tave labai. Ir toliau išlik laiminga Bei jauna širdy ilgai.
28. Gražuole, sveikinu tave su gimtadieniu. Linkiu, kad tavo gyvenimas būtų linksmas, įdomus ir sėkmingas, o visos svajonės pildytųsi.
29. Būk sveika ir aktyvi, Optimistė širdyje Ir su šypsena veide, Visada linksma, sveika... Su gimtadieniu tave!
30. Su gimtadieniu, daug laimės Ir asmeninės sėkmės! Juoko, džiaugsmo ir kad sektųs Viskas, ką dar teks pradėt!
31. Sveikinu su gimtadieniu. Linkiu dažniau šypsotis, juoktis ir tiesiog mėgautis gyvenimu.
32. Brangioji mamyte, Į tavo saugomus namus Bus gyvas visada takelis. Ir jubiliejų daug dar bus, Bet šiandien pirmą tostą keliam Už tuos septyniasdešimt metų Ir už viltis gyvent kaip tu. Lai ašaros netemdo tavo mielo veido!
33. Ir tegul gyvenimas nusineša metus, Juk gimimo dienos tortas toks skanus! Šią dieną lai prisimins tave bičiuliai ir draugai, Gyvenki tu laimingai, linksmai, ilgai!
34. Sveika sulaukus jubiliejaus, kurio taip laukėme visi, Tegul tai bus didžiausia šventė tiems, kuriems esi brangi. Ta proga norim palinkėti tau laimės, džiaugsmo ir sėkmės, Kad širdyje jauna išliktum ir ateitis būtų šviesi.
35. Gyvenimas - kaip šokoladinių saldainių asorti dėžutė - niekada nežinai, su kokiu įdaru saldainį išsitrauksi. Linkiu išsitraukti tik skaniausius gyvenimo „saldainius“. Su gimtadieniu!
36. Tegul auksinio jubiliejaus rytą Lyg saulė naujos viltys sužydės, O mūsų žodžiai dar neišsakyti Lai Tavo sielą šiluma užlies!
37. Mamos šypsny atgyja pasakos, lopšinės, Žaislai sau juokias su tėveliu kartu. Mažuti, stiebkis, auk didutis, Tavęs daug laukia nuostabių dienų.
38. Gimtadienis – pati gražiausia šventė, Gyvenimas – toks mielas, nuostabus. Gražiausi metai dar nepragyventi, Gražiausi metai tie, kurie dar bus! Nuoširdžiausi ir šilčiausi sveikinimai gimtadienio proga!
39. Žmogus juk panašus į velnią: keikiasi velniškai, myli velniškai, geria velniškai. Tad gyvenk taip, kad galėtum pasakyti – man velniškai GERA. Su gimtadieniu.
40. Lai Tavo gyvenimą puošia Skaidri ir linksmiausia daina, Nuoširdžiausią linkėjimų puokštę Siunčiame Tau 30-ojo gimtadienio proga.
41. Šie žodžiai, mano mama, tau, brangioji, Aš juos skiriu šiandieną vien tik tau! Ir iš visos širdies už meilę tau dėkoju Šią dieną, skirtą vien tik tau!
42. Ačiū tau už meilę, už naktis bemieges, Už švelnumą rankų, šilumą širdies. Visada tu būsi kaip gražiausias žiedas Gėrio ir kantrybės, džiaugsmo ir vilties.
43. Mamyte, mama, mama, šaukiu tave balsu! Tai tu, mamyte mano, geriausia iš visų! Su gimtadieniu brangioji mama.
44. Mama, tu gražiausia mano gyvenimo gėlė, tu apgaubi mane džiaugsmu ir meile – ačiū tau, mano mama miela!Su gimtadieniu Tave!
45. Motinėle, esi mums brangiausia – Vien tik tau puokštė rožių didžiausia.
46. Be Tavęs nebūčiau gimęs, Jei ne tu, nebūt manęs. Vien dėl to esu dėkingas, Tau, Mamyte, aš išties.Būk laiminga, mano mama, miela!
47. Šią džiugią dieną pas tave skubu Su žodžiais ilgesio ir meilės pagimdytais, Man niekas kitas šiandien nesvarbu, išskyrus laimė tavo akyse, Mamyte!
48. Miela mūsų mama, esi tarsi saulė, Tavo veidas šviečia lyg ryto rasa. Ir pati geriausia visame pasaulyje, Nes tokia šioj žemėj tiktai viena. Myliu, mama, tave!
49. Tėveli, linkiu visada išlikti tvirta ir stipria mūsų šeimos atrama. Būk laimingas ir sveikas!Sveikinu, tėveli, su Tėvo diena ir linkiu sėkmės, stiprybės bei sveikatos. Labai myliu tave ir didžiuojuosi, kad turiu tokį nuostabų tėtį!
50. Sveikinu, tėveli, su gimimo diena ir linkiu sėkmės, stiprybės bei sveikatos. Labai myliu tave ir didžiuojuosi, kad turiu tokį nuostabų tėtį!
51. Tėveli, noriu, kad žinotum, jog esu labai laiminga būdama tavo dukra. Linkiu, kad tavo svajonės pildytųsi, džiaugsmingos akimirkos lydėtų kiekvieną tavo žingsnį, o sveikata niekada nekeltų rūpesčių. Niekada nepamiršk, koks brangus man esi!
52. Ačiū, tėveli, kad visada esi šalia, kad tavimi galima pasitikėti, sulaukti paguodos ir palaikymo. Myliu tave!!!
53. Tėve, tėtuk, tėveli, Tegul tavo gyvenimas būna ilgas ir giedras, Tegul tavo gerose akyse šviečia tik laimės žiburėliai. Su Gimimo diena.
54. Tėti mano tėti,- aš Tave myliu, Tau aš noriu duoti daug gražių gėlių
55. Aš tave myliu tėveli, Ir džiaugiuos, kad tave turiu.Su gimtadieniu Tave!!!
56. Dveji metukai - dar nedaug. Bet bus daugiau - tiktai palauk. Žengei žingsnelį - ženk ir kitą, Ir žodį tark dar nesakytą. Jei žengsi, tarsi, jei palauksi, Nė nepajusi, kaip užaugsi
57. Tai smagu smagu Bėgti pasitikt draugų! - Nepavysi, jei veji, Juk mergytei - jau treji!
58. Su tortuku ir žvakutėm, Su degtukais ir lėkštutėm. Su gėlytėm ir žodeliais Aplankys tave sveteliai. Kurie neš daug dovanų Tiktai tau vienai skirtų
59. Tavo šypsenėlė Saulės spindulėlis. Tavo pirmas žodis Lyg medus saldus. Sveikas auk, mielasis Mūsų deimantėli. Tavo juokas šaukia Laimę į namus.
60. Auk linksmutė ir laiminga, Ne gudruolė, bet protinga. Džiugink mamą, džiugink tėtį, Laimė jiems tave turėti.
61. Iš mažučio - į didutį. Iš silpnučio - į galingą. Iš gležnučio - į stipruolį. Auk, vaikeli, būk laimingas.
62. Rieda saulytė takučiu su torčiuku ant pečių, Štai metukų jau ir du, Su saulyte eis kartu, Tad užpūskit žvakutes, Jos išpyldys svajones...
63. Mieliausią ir gražiausią aš sveikinu šiandien, linkiu jėgų ir įkvėpimo, daug džiaugsmo ašarų, sėkmės.
64. Gražuole, sveikinu tave su gimtadieniu. Linkiu, kad tavo gyvenimas būtų linksmas, įdomus ir sėkmingas, o visos svajonės pildytųsi.
65. Girdi? Tai verkia jau pamirštos lėlės, Vaikystė jau prabėgo ir negrįš... Tik pagalvok! Tau jau 18-lika! Praverė jie tau naujas duris...
66. Draugų šimtas susirinko, Net kabako grindys linko. Pakalbėję, pasitarę, Jie bačkutę atidarė. Pernai baliuj šiam lankiausi, Nes norėjau kiek pasiausti. Biče, atšventei gerai! O ką šiemet tu manai? Sveikinu!!!
67. Dovanoju bučiniuką, Tokį švelnų lyg kačiuką, Nors tavęs ir nematau, Bet skiriu jį būtent tau!
68. Tokia ypatinga proga linkiu gaivių idėjų, aštrių įspūdžių, saldžių akimirkų ir riebios piniginės!
69. Aš tave myliu. Ir mylėsiu visada. Nes tu man vienintelė, nepakartojama, gražiausia, įdomiausia, ypatingiausia ir pati geriausia...sesuo. Bučkis
70. Sveikinu su gimimo diena brangi sesute. Myliu ir bučiuoju. Būk laiminga!
71. Su Gimimo diena,mano Mylima sesute !
72. Sveikinu su gimimo diena brangi sesute. Myliu ir bučiuoju. Būk laiminga!
73. Brangi sesute! Sveikinu su gražiu jubiliejum ! Labai labai gaila , kad negaliu buti kartu ...Labai myliu ir pasiilgau...
74. Mes linkim tau turėti tikslą ir plaukt svajonių vandenim. Žmogus kol jaunas gali visą! Tikėki tuo, gyvenk ir džiaukis visa širdimi!
75. Svajoniu issipildymo! Su Gimimo Diena Sesute !
76. Brangi Sesute, Buk laiminga ir stipri!!! Mylim,buciuojam
77. Brangi sesute, Sveikinu su gimtadieniu! Linkiu nuolatinio žydėjimo, puikios sveikatos ir daug daug laimės!
78. Su Gimtadienių miela sesutė! Svajok, mylėk, tikėk, džiaukis. Buk jauną, laimingą, švytinti iš laimės! Myliu tave...
79. Sesute, Linkiu, kad šie metai būtų kupini gyvenimo stebuklų! Myliu, bučiuoju!
80. Brangioji sesute, Tegul ši geliu puokštė, Perduoda mūsu šilumą tau. Su Gimtadieniu!
81. Tegul kiekviena Tavo diena būna lyg saulės patekėjimas, Kad kaskart vis suprastum save, kad kaskart vis tikėtum savimi, Kad kaskart vis norėtum gyventi ir mylėti!!! Milijono bučinių ir šypsenų puokštė mylimai sesutei
82. Mieloji mano Sese! Myliu Tave iki mėnulio ir atgal! Siunčiu Tau puokštę linkėdama, kad džiaugsmas būtų neaprėpiamas, kaip dangus, meilė - gili, kaip jūra, o širdis rami, kaip žvaigždėta naktis ant pasaulio krašto ... Apkabinu. Tu pati geriausia sesutė pasaulyje ...
83. Linkim svajonių išsipildymo ir meilės kibirkštėlės, kuri uždegtų ugnį tavo širdyje, sušildytų šalčiausią naktį, priverstų pasijust laimingu žmogumi! Su gimtadieniu mieloji.
84. Laimės, džiaugsmo, nepamirštamų įspūdžių, svaiginančios sėkmės, tikros meilės ir ištikimų draugų tau gimimo dienos proga linkiu.
85. Linkiu daug šypsenos ir juoko, sveikatos, laimės ir šviesos! Su gimtadieniu!
86. Lai negandos tave aplenkia, o laimės akimirkų netrūksta. Išlik nuostabi ir jauna amžinai, juk esi verta tik geriausio! Su gimtadieniu, brangioji!
87. Mieliausią ir gražiausią aš sveikinu šiandien, linkiu jėgų ir įkvėpimo, daug džiaugsmo ašarų, sėkmės.
88. Būk šviesa, Kurioje viskas auga. Būk daina, Kurią visas pasaulis dainuoja. Būk tiesa, Kuria visas pasaulis tiki. Su gimtadieniu!
89. Tu būk tokia, Kokia norėtum būti, Tu būk jauna Ir laimės kupina. Gyvenki taip, kad Gyvenimas tavo būtų Gražus kaip sapnas, Ilgas kaip daina...
90. Linkiu, kad gimtadienis būtų saldus kaip tortas, lengvas kaip balionas, karštas kaip žvakutės ir toks tikras kaip ir tavieji draugai!
91. Smagios gimtadienio šventės nuotaikos ir laimingų metų!
92. Su gimtadieniu! Veržlumo, įžvalgumo ir džiaugsmo!
93. Ar mes turime planą? Mes visada turime planą! Todėl laikyk tvirčiau šturvalą ir skriek link naujų horizontų.
94. Linkiu gražaus ir įsimintino laiko šiandien ir visada! Tegul gyvenimas džiugina, stebina ir tenetrūksta didžiulio noro viską patirti!
95. Siunčiu virtualų bučkį ir linkiu pasisekimo visur ir visada!
96. Linkiu aš tau sparnuoto skrydžio, Ir mėlyno vilčių dangaus, O taip pat svajonių tokio dydžio, Kiek tik telpa širdyje žmogaus!
97. Tegul tavo gyvenime netrūksta šviesių dienų, nepamirštamų akimirkų ir amžinų draugų! Su gimtadieniu!
98. Tikrus draugus nelengva surasti, todėl aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad pažįstu Tave! Linkiu įsimintinos šventės, nes tu tokios nusipelnei!
99. Gimtadienio receptas specialiai tau! 20 proc. sėkmės sumaišytos su 30 proc. laimės, apibarstytos 20 proc. džiaugsmo ir pasaldintos 30-čia proc. meilės! Linkiu, kad niekada nepritrūktum nė vienos šio recepto sudėtinių dalių!
100. Sveikinu su gimtadieniu! Būk linksmas šiandien ir visada!
101. Pagaliau gimtadienis!!! Linkiu daug netikėtų atradimų ir džiugių prisiminimų!
102. Ne skaičiai nulemia metus, o mūs darbai ir mintys. Tai, kuo pradžiuginam kitus, mokėdami dalintis. Tad linkim, kad nuo veido niekad nepranyktų šypsena, O siela visada jaunystės liktų kupina!
103. Ir saulė matė, ir mėnulis pamatis, Koks jubiliejus, tokia garbinga sukaktis! O metai juk tavęs visai nenugalėjo, Tik išminties ir meilės į širdį dar pridėjo!
104. Nors metai ir nusinešė daug džiaugsmo ir svajų, Nors smilkiniuos pražydo sruoguos sidabru, Laimingi būkite sulaukę šios garbingos sukakties, O akys ir toliau gyvenimo ugnim spindės!
105. Juk niekad neapleis viltis sparnuota, O akys vis jaunatviškai spindės. Meilės žiedais širdis apvainikuota, Niekad gyvenime nuilsti Jums neleis. Tad linkim Jums ir laimės, ir sveikatos, Ir šypsenos tokios tyros, plačios. Tegul Jums skiriamą Ilgiausių metų Dar šimtą kartų aidas atkartos!
106. Pamiršk sunkias dienas, Vien džiaugsmą prisimink, Šį gražų jubiliejų Svajonėm apipink. Pažvelk, kaip šalčio gruodą Įveiks pavasario šviesa, Naujus dar skrydžius Tau patirti duota, Pasitiki juos su kiekviena aušra!
107. Ilgiausių metų palinkėsim, Tegul nebus juose rudens, Takai pavasario gėlėm nusėti, Ir laimė širdyje gyvens. Giedrų dienų tegul nestinga, Daug sukakčių dar tau atšvęst, Dainuot širdyj gyvenimą kas dieną Ir laimėj bei džiaugsme gyvent!
108. Keliasdešimt medžių – tai tik miško pradžia, Lašų keliasdešimt – pirmoji jūros banga, Keliasdešimt metų – pati gyvenimo gaiva! Tad su šiuo gražiu jubiliejum Džiaugsmingai sveikinam Tave!
109. Giedrų dienų Tau palinkėsim, Daug sukakčių kartu atšvęst, Ilgiausių metų dar pridėsim, Ir laimėj bei džiaugsme gyvent!
110. Gyvenkite dar daugel metų, Tebus gyvenimas šviesus, Tegul šiauriniai šalčio vėjai Lange ugnelės neužpūs. Teauga jaunos atžalėlės Senelių meilės šviesoje, Už tokį gražų jubiliejų Pakelkime aukštyn taures!
111. Juk ketvirtis nuo šimto Kelionės tik pradžia, Tad proga jubiliejaus 25-to, Mes sveikinam karštai tave!
112. Kasmet po išminties kruopelę, Po laimės tyrą lašą, Po džiaugsmo ir tiesos dalelę Tau metai kantriai neša. Šią dieną pamatyt gali, Kiek turto jie sukrovė, Nes jubiliejų tu šventi Puikioj šeimos šventovėj!
113. Gimtadienis - tai gėris! Sėkmės visur ir visada!!!
114. Gero gimtadienio, gerų darbų ir geros nuotaikos!
115. Sveikinimai ir linkėjimai, kad šiandien viskas būtų gardu, dosnu ir linksma!
116. Šilto, lengvo, atpalaiduojančio ir džiugaus gimtadienio!
117. Gražios ir šventiškos gimimo dienos. Šypsokis ir viskas pavyks!
118. Gimtadienio linkėjimai! Tegul viduje ir toliau liepsnoja tas nenuilstantis ir vis pirmyn vedantis ieškojimo bei atradimo jausmas!
119. Linkiu, kad gražūs skaičiai ant torto negasdintų, o būtų pradžia naujų sumanymų!
120. Spaudžiu dešinę! 3x Valio gimtadienio proga!
121. Su gimimo diena! Būk stiprus, bebaimis ir laimingas!
122. Linkiu gražios gimtadienio šventes ir laimės kiekvieną gyvenimo akimirką!
123. Linkiu gražių ir nepakartojamų akimirkų tavojo gimtadienio proga!
124. Linku tau daug visko ir nepakartojamo!
125. Tegul tavo gimtadienio nuotaika būna lengva, o dovanos sunkios!
126. Linkiu kad dainos skambėtų ilgai, Šalin etiketą, velniop tie miegai! Juk taip smagu vėl pasiaust su draugais, Taip kaip senais gerais laikais!
127. Metuose yra 364 dienos, skirtos tam, kad dovanotum gimtadienio dovanas kitiems. Bet pagaliau atėjo ta ypatinga diena, kai dovanėlių nusipelnei ir tu! Sveikinu!
128. Būdavo tortadieniai, o dabar - šampadieniai! Ir kada spėjai taip užaugt???
129. Sveikinu apibėgus dar vieną ratuką aplink Saulę! Smagaus gimtadienio!
130. Miela Močiute! Būk laiminga, sveika ir tokia pat gera. Branginu Tavo baltąjį amžių ir sveikinu is širdies.
131. Rankas raukšlėtas Tau palietę, Pajuntam, kad esi labai jautri — Čia telpa meilės rytmečiai saulėti Ir vaikiški saulėlydžiai glėby.Apkabinam ir labai Tavę mylim Močiute.
132. Nors metai jau nusinešė daug džiaugsmo ir svajonių, Nors smilkiniuos pražydo plaukų sruogos sidabru. Laiminga būk, sulaukus šitiek metų, Kurie ne vien tik rūpesčius, bet ir laimę atnešė kartu.
133. Būk laiminga, sveika ir tokia pat gera, mylima Močiute. Branginu Tavo baltąjį amžių ir sveikinu iš širdies.
134. Nesendina Tavęs nei metai, Nei darbų gausybė, Jauni akių Tavųjų Žiburiai neblėsta. Mes linkime Tau Metų begalybę Ir šiluma gyvenimo Apkrėsto.
135. Močiutė – tai pasakos ilgos, Raudonos uogelės ant smilgos, Gėlyčių žiedeliai sužėlę, Lėlyčių margi drabužėliai. Močiutė – mamytės mama. Močiutė – namų šiluma. Mes labai mylime Tavę...
136. Patikėk, jungia mintys mūs sielas — Tos nematomos gijos lyg upė viena. Niekad, Broli, nebūsi Tu vienas — Sesers meilė tyra, amžina. Su gimtadieniu Tavę!!!
137. Būk laimingas, laimingas, gerasis mano Broli.
138. Ne taip svarbu, ką gauni, kai pasieki savo tikslus. Daug svarbiau, kuo tampi, siekdamas tikslų. Linkiu išlikti ir tapti dar nuostabesniu žmogumi, siekiant savo gyvenimo tikslų. Su gimimo diena.
139. Kad ir kas buvo praeityje, geriausia visuomet laukia ateityje. Su gimtadieniu.
140. Kuo daugiau šventi ir myli savo gyvenimą, tuo daugiau jame yra ką švęsti ir ką mylėti. (Ofra Vinfrey) Linkiu švęsti ir mylėti savo gyvenimą. Su gimtadieniu.
141. Mūsų draugystė kaip auksas, kuris niekad nerūdija. Branginu ją. Su gimtadieniu, miela drauge!
142. Tu esi priežastis man šypsotis ir džiaugtis, Tu pati nuostabiausia dovana man. Su gimtadieniu Tave!
143. Gyvenimo kelionėje lai džiaugsmo padvigubėja, sėkmės patrigubėja, liūdesio sumažėja perpus, o nesėkmės išnyksta. Laimingo gimtadienio!
144. Draugas – tai žmogus, kuris pripildo gyvenimą grožio ir šviesos, laimės ir džiaugsmo. Ačiū, kad toks esi, mielas drauge. Su gimimo diena!
145. Lai mūsų draugystė tęsiasi amžinai!. Lai išsipildo Tavo norai. Su gimimo diena.
146. Ne visi turi laimę surasti supratingą, patikimą, rūpestingą ir mylintį draugą. Toks esi Tu. Jaučiuosi dėl to be galo laimingas. Linkiu nuostabaus gimtadienio ir puikios dienos.
147. Galbūt kažkam žodis DRAUGAS tėra raidžių seka, bet man tai mano stiprybės, mano laimės, mano džiaugsmo šaltinis. Ačiū, kad esi mano DRAUGAS. Su gimtadieniu.
148. Lai Tavo gimimo diena ir visos ateinančios dienos būna apgaubtos laimės, pripildytos juoko, nušviestos džiaugsmo, palaimintos meile, apdovanotos linksmumu,. Su gimtadieniu.
149. Sunku surasti tikrą, ypatingą draugą. Aš tokį radau. Ačiū, kad esi. Su gimtadieniu Tavę!
150. Tau gėlės šiandien nuostabiausios Ir mūsų šypsenos plačiausios. Būk visad sveikas ir laimingas, Nes esi labai mums reikalingas! Su gražiu 50 -uoju jubiliejumi!
151. Daug žodžių nuostabių norėčiau palinkėti, Bet tu ir pats žinai, ko tau labiausiai reikia. Tad sugalvoki norą ir užpūsk žvakutę, Lai viskas išsipildo šią stebuklingą naktį. Su gimtadieniu broli.
152. Mylimas Broli, daug daug meilės, džiaugsmo ir šypsenų gimtadienio proga!
153. Daug spalvingu ir sviesiu akimirku linkiu!!! Sveikinu Tave su Gimtadieniu mano broliuk!!!
154. Myliu Tave, mano brangus Seneli! Sveikinu Tave su Gimtadieniu...
155. Koks nuostabus esi, Seneli — Jaunesnis Tu už mus visus! Nei Tau paširdžius naktį gelia, Nei Tu būni kada rūstus…Sveikinu Tave, mylimas ir geras Seneli!!!
156. Brangus Seneli! Laimingas būki visada su jauna šypsena veide...
157. Gerai, kad širdyje jaunystė nesušala. Gerai, kad tu gyventi, juoktis, dirbti vis gali. Laimingas, kad ištiest pagalbos ranką, Patart, paguost, padėt gali.Myliu Tave Seneli!!!
158. Sveikinu Tave, mylimas ir geras Seneli, su didžiosiomis Tavo gyvenimo iškilmėmis.
159. Tu nepaprastas esi, Seneli – Užtarianti ir dosni ranka.Tau dėkojame ir linkim laimės, Mes bučiuojame Tavas rankas. Mylime Tave!
160. Seneli !Ilgiausių metų palinkėsim, Tegul nebus juose rudens, Takai pavasario gėlėm nusėti, Ir laimė širdyje gyvens. Giedrų dienų tegul nestinga, Daug sukakčių dar Tau atšvęst, Dainuot širdyj gyvenimą kas dieną Ir laimėj bei džiaugsme gyvent!
161. Kiek dar daug neatrasto ir nepažinto tavęs laukia gyvenimo kelyje. Kelk bures ir gaudyk palankų laimės vėją!
162. Daug, daug, daug laimės! Ir nenustok žavėti aplinkinių savo švytėjimu, idėjomis ir gera nuotaika!
163. Tikra draugystė išsaugoma giliai širdyje, kur išlieka amžinai. Branginu mūsų draugystę ir siunčiu nuoširdžiausius gimtadienio sveikinimus!
164. Mylėk taip, lyg taves niekuomet neišduotų, Dirbk taip, lyg niekada nereiktų pinigų, Šok taip, lyg tavęs niekas nematytų, Dainuok taip, lyg tavęs niekas negirdėtų, Gyvenk taip, lyg būtum rojuje! Su gimtadieniu!
165. Tegul visos Tavo svajonės pavirsta realybe, O realybė – išsipildžiusia svajone. Su gimtadieniu!
166. Su Gimimo Diena!!! Palankaus vėjo skriejant per gyvenimo bangas!
167. Sveikinu! Nestokok laimės, šypsokis, džiaukis gyvenimu!!!
168. Šiandien prognozė orų štai ką sako: Šilumą, giedrą širdyje tau numato, Nuo ryto pasipils šypsenėlių lietus, Po pietų gėlių pūga dar užklups, Vakare nugriaudės šampano audra, O naktis bus jausmams bei meilei skirta!
169. Gimimo dieną tau linkiu: Ispaniškų kaitrių dienų, Metų gruziniškų ilgų, Seifų amerikietiškų pilnų, Italų meilės taip svaigios, Ir laimės lietuviškos, tikros!
170. Tegul išaušęs gimtadienio rytas nudžiugina tave gera, pakylėta nuotaika, o širdį užplūsta laimė. Su gimtadieniu!
171. Tu esi nuostabus draugas! Mane apima džiugesys vien Tave prisiminus, o ypač tokia šaunia proga kaip Tavo gimtadienis! Mėgaukis šia diena, mano nuoširdžiausi linkėjimai jau skrenda pas Tave!
172. Taip, kaip kelias prie takelio, aš jaučiuos Dėl brolužio begalinės šilumos. Aš jaučiuosi artumu Jo apjuosta Ir žinau, jog tai likimo dovana.Brangus mano Broli,sveikinu Tave!!!
173. Brangus mano Broli! Tau linkiu, kad neišduotų niekas, Kad draugai Tau būtų artimi, Kad visiems prie stalo rastum vietos, Kad Tavim gėrėtųsi visi.
Kodėl mes
Gėlių fėja - gėlių pristatymas Galimi apmokėjimo būdai:
Atsiskaitymo būdai | Gėlių fėja Atsiskaitymo būdai | Gėlių fėja Atsiskaitymo būdai | Gėlių fėja Atsiskaitymo būdai | Gėlių fėja Atsiskaitymo būdai | Gėlių fėja Atsiskaitymo būdai | Gėlių fėja Atsiskaitymo būdai | Gėlių fėja Atsiskaitymo būdai | Gėlių fėja Atsiskaitymo būdai | Gėlių fėja Atsiskaitymo būdai | Gėlių fėja Atsiskaitymo būdai | Gėlių fėja Atsiskaitymo būdai | Gėlių fėja Atsiskaitymo būdai | Gėlių fėja
UAB "Informacijos luitai" Švitrigailos g. 8/14 LT-03223, Vilnius Lietuva. Įmonės kodas: 126344988
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas