Pristatymo vieta:
Vilnius - nemokamai
+370 60 651 652
Informacija: 9:00 - 21:00

Naujų metų sveikinimai

1. Linkiu, kad Naujieji, įžengę su dvyliktuoju dūžiu, taptų gera naujų metų pradžia ir jūsų namus pripildytų begaliniu džiaugsmu!
2. Tegul meilė lydi jūsų šeimą, jaukumas - jūsų namus, o sėkmė - jūsų darbus. Su Naujaisiais!
3. Kai dūžiai iškilmingai Naujus metus paskelbs, kažkas į tavo langą nedrąsiai pasibels. Tegul tai būna laimė, tikėjimas, viltis, lai būna meilė ir tavo ateitis!
4. Su baltutėm snaigėm Su ryto aušra Su naujaisiais metais Sveikinu tave.
5. Tegul šie metai būna laimingi, sėkmingi, turtingi, sveikatingi ir vaisingi!
6. Naujųjų metų žiburių jau pilnos taurės Ir skamba varpo dūžiai netoli, Lai bus šie metai Jums laimingi, Lai bus šie metai Jums geri.
7. Naujieji per žemę ateina Tai džiaugsmo smiltelė maža Lai neša jie laimę, lai neša jie džiaugsmą Kartu su kiekvieną diena.
8. Lai švinta Jums Naujieji laimingi ir linksmi. Lai krinta vien tik džiaugsmo žvaigždės gyvenimo kely.
9. Truputį laimės, Truputį saulės, Truputį džiaugsmo, Lašą lietaus... Begalę meilės, Mažyčio skausmo Ir neapsakomai žydro dangaus, Su Naujaisias metais
10. Lai jum šie Naujieji metai atverčia naujus gyvenimo lapus užpildytus džiaugsmu ir laime.
11. Skrenda metai lyg paukščiai sparnuoti, viskas keiciasi tarsi sapne... Štai senieji metai praeina, su Naujaisiais leisk pasveikinti TAVE!!!
12. Te pildosi norai, kad širdis mylėtų, kad svajonės nenurimtų, kad laikas neskubėtų, švelnumas lūpomis kalbėtų, o neapykanta tyletų... Su Naujais!
13. Kad svarbūs sumanymai būtų sėkmingi! Kad visad pavyktų pradėti darbai! Kad brangūs Jums žmonės būtų laimingi! Draugams atviri būtų Jūsų namai! Laimingų 2020-ųjų !!!
14. Tylią naktį svajok apie laimę, Tylią naktį Naujieji ateis. Ir mylėti, ir džiaugtis, ir juoktis, Tokią teisę lai jie tau suteiks.
15. Gyvenimas pasukęs laiko ratą Gerų Naujųjų Metų linki. Būkite laimingi...
16. Su Naujaisiais - į laimę vedančiais, Su Naujaisiais - tik džiaugsmą žadančiais, Su Naujaisiais vien gėrį sėjančiais, Su Naujais, su Naujais artėjančiais.
17. Šalta žiema už lango verkia Ir snaigės šoka sniego sūkury. Leiskit pasveikint su Naujais metais Ir laimės palimkėt gyvenimo kely.
18. Kas pasauly miela, gera ir gražu, Naujųjų Metų dieną tau linkiu.
19. Linksmom dainom, juoku džiaugsmingu Linkiu sutikt Naujus Metus!!!
20. Tegul visas dienas šypsosi saulė Ir rožės žydi vidury žiemos. Tegul Naujieji Metai neša laimę - Stiprios sveikatos, džiaugsmo, šilumos!
21. Tegul šią naktį sninga, Tegul užpusto buvusius takus. Ir linkim: Būkite laimingi Visus ateinančius metus!
22. Jei džiaugsmo buvo per mažai. Jei laimės dar nesutikai, Lai šie Naujieji Metai Tau atneš, ko trokšti taip seniai.
23. Tegu praeis Senieji metai Su savo rūpesčių giliu srautu. Ir tegul bus Naujieji metai Pilni džiaugsmingų valandų.
24. Mirga žvaigždės, Mėnuo teka, Švenčių nuotaika linksma. Naujųjų Metų rytą Aš sveikinu Tave.
25. Kad laimė ir džiaugsmas lydėtų Naujuosius Metus...
26. Kai dūžiai iškilmingai Naujus Metus paskelbs, Kažkas į tavo langą Nedrąsiai pasibels. Tegul tai būna laimė, Tikėjimas, viltis, Lai būna tavo meilė Ir tavo ateitis ...
27. Laimingas žmogus, Kuris moka tikėti, Kad metai gražiausi Dar ateity. Tebuna jie - kilnūs, Džiaugsmingi, saulėti. Tebuna jie meilės pilni!
28. Žavingo Valso sūkury Linkiu sutikt Naujus Metus Pakelti taurę už senus Už laimę, džiaugsmą ir draugus.
29. Linkiu tau laimės nematytos, Linkiu svajonės nejaustos. Linkiu, kad šie Naujieji metai Atneštų tau daug meilės ir naudos.
30. Lai pildosi viltys svajotos, žadėtos... Lai būna šie metai vien gero pradžia...
31. Sveikinu Naujųjų metų proga ir linkiu, kad jie atneštų Jums dar daugiau laimės ir džiaugsmo!
32. Gražių svajonių prasmingai išsipildančių Linkiu Naujųjų Metų proga!
33. Su Naujais Metais, su Nauja laime Tave sveikina mano širdis.
34. Tegul neša Tau Naujieji Metai Daug linksmų, laimingų valandų.
35. Linksmų - sutinkant, Sėkmingų - dirbant, Laimingų - gyvenant. Su Naujaisiais!
Kodėl mes